3A信用认证

News Center

新闻中心

信用知识                       

焦点关注                       

政策法规                       

机构动态                       

您所在的位置:首页  >  详情内容

资讯 | 政府项目

2022年全国ITSS认证补贴政策汇总

ITSS(Information Technology Service Standards,信息技术服务标准,简称ITSS)是一套成体系和综合配套的信息技术服务标准库,全面规范了信息技术服务产品及其组成要素,用于指导实施标准化和可信赖的信息技术服务。

ITSS由信息技术服务标准工作组组织研究制定,是信息技术服务行业最佳实践的总结和提升,也是从事信息技术服务研发、供应、推广和应用等各类组织自主创新成果的固化。

2022年全国ITSS认证补贴政策汇总

上一篇:2022年全国ISO27001信息安全管理体系认证补贴汇总
下一篇:2022年全国CMMI认证补贴政策汇总

热点内容